OH Lottery


CLEVELAND (AP) _ These Ohio lotteries were drawn Tuesday:

Estimated jackpot: $84 million

6-8-9

(six, eight, nine)

0-3-4-9

(zero, three, four, nine)

0-4-4-4-6

(zero, four, four, four, six)

Estimated jackpot: $154 million