OH Lottery


CLEVELAND (AP) _ These Ohio lotteries were drawn Thursday:

Estimated jackpot: $76 million

0-4-0

(zero, four, zero)

4-9-5

(four, nine, five)

3-0-5-2

(three, zero, five, two)

7-8-0-0

(seven, eight, zero, zero)

7-7-6-2-7

(seven, seven, six, two, seven)

7-6-0-9-7

(seven, six, zero, nine, seven)

Estimated jackpot: $142 million

03-06-08-31-38

(three, six, eight, thirty-one, thirty-eight)

Estimated jackpot: $110,000